Day: 23 maja, 2022

Jonizatory do wody

Jonizatory działają w procesie zwanym elektrolizą, który rozdziela cząsteczki wody na wodór i tlen. Jony wodorowe są następnie przyciągane do elektrody naładowanej ujemnie, podczas gdy jony tlenu są przyciągane do elektrody naładowanej dodatnio. Proces ten wytwarza prąd elektryczny, który można wykorzystać do zasilania różnych urządzeń. Elektroliza wody jest stosowana w wielu różnych dziedzinach, takich jak